Artikelindex

80 jaar Nederlandse DC-3’s en Dakota’s 1936 - 2016

De Dakota: volgens velen hèt vliegtuig van de twintigste eeuw. In ieder geval een vliegtuigtype waarmee een enorm stuk luchtvaartgeschiedenis is geschreven, ook in Nederland en in de voormalige Nederlandse overzeese gebiedsdelen. U kunt daar uitgebreid over lezen in het onder mijn eindredactie in 1985 verschenen boek ‘Dakota - DC-3/C-47's onder Nederlandse vlag’.

Als aanvulling op dat reeds lang uitverkochte boek heb ik de individuele levensloop van elk van de ruim 200 Nederlandse DC-3’s en Dakota’s in kaart gebracht. Daarmee trek ik tevens de Nederlandse geschiedenis van dit beroemde vliegtuigtype de 21e eeuw in.

Het boek is geïllustreerd met bijna 500 foto’s.

·         hard back

·         full color stofomslag

·         400 pagina's

·         480 foto's

·         prijs € 49,95

ISBN 978-94-91993-07-7

 

Recensies

'Piloot en Vliegtuig', juni 2016

'De publicatie is uitstekend verzorgd en rijk geïllustreerd met bijna 500 foto's. Het boek is daardoor een onmisbaar naslagwerk voor iedere liefhebber van dit iconische vliegtuig'.

E. Westerhuis, recensent van NBD-Biblion, 8 juni 2016

'Het moet voor Theo Wesselink een monnikenwerk zijn geweest om alle gegevens te achterhalen. (...) Voor de echte luchtvaartliefhebber een prachtig en compleet overzicht'.

Harm Hazewinkel in ‘Luchtvaartkennis’ juni 2016

Over de Dakota en zijn voorgangers DC-2 en DC-3 is inmiddels een kleine bibliotheek volgeschreven. Daaraan is recent door de onvermoeibare Theo Wesselink nog een boek toegevoegd. Dat die Dakota zo veel belangstelling blijft trekken is natuurlijk niet zo verwonderlijk: weinig vliegtuigen zijn in de loop der jaren op zo’n veelzijdige manier gebruikt en hebben in de lange tijd waarin het in gebruik was en ook nog is zoveel gebruikers gekend. Ook in Nederland. Over die Nederlandse Dakota’s verscheen ruim dertig jaar geleden bij uitgeverij De Alk het boek “Dakota”, dat inmiddels een verzamelaarsobject is geworden, maar ook natuurlijk in menig opzicht achterhaald, al was het maar omdat in die dertig jaar nog wel het een en ander is gebeurd. Bovendien is in dat boek wel een opgave van alle Dakota’s en DC-3”s in Nederlandse kleuren opgenomen, maar uiteraard beperkt, want er moest nog veel meer in het boek. Theo Wesselink heeft nu die levensgeschiedenis van iedere DC-3 en Dakota in het Koninkrijk binnen en buiten Europa tot in detail vastgelegd en dat heeft reeds meer dan 400 pagina’s opgeleverd. Nu is een niet gering deel van die bladzijden gebruikt om deze geschiedenis ruimschoots te illustreren. Met zo’n 500 foto’s is het niet in de laatste plaats een kijkboek geworden. (…) In ieder geval zal ieder die ook bijzondere en minder-bekende foto’s zoekt hier het nodige van zijn gading vinden. De vliegtuigen worden per maatschappij c.q. gebruiker gerangschikt van No. 1316 (Dutch) Communication Flight tot Transavia (Limburg) en alles wat daar in Nederland, Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, de Nederlandse Antillen en Suriname tussen zit. Dat heeft natuurlijk wel eens tot gevolg dat een en hetzelfde vliegtuig op diverse plaatsen. want met verschillende eigenaar, in het boek opduikt, dus dat wordt dan zoeken. (…) Wie nu zou denken dat het in dit boek om een min of meer dorre opsomming van registraties en data gaat, heeft het echter mis. Weliswaar is het de opzet van het boek in de eerste plaats de eigenaren en lotgevallen van elk vliegtuig weer te geven, maar Theo Wesselink zou Theo niet zijn, als hij niet regelmatig uitweidt over gebeurtenissen die met de beschreven vliegtuigen plaatsvonden. Zo is er in dit boek wel meer te vinden dan U zou verwachten - al is het soms even zoeken. Overigens past natuurlijk ook een woord van bewondering voor alle werk dat de auteur heeft gestoken in het verzamelen van de gegevens en de foto”s.

Coert Munk in ‘Logboek’ juni 2016

In de laatste aflevering van Logboek uit2015, het nummer ter gelegenbeid van tachtigjaar Douglas DC-3, kondigden we de komst van het bijgaande boek al aan. Het werd een lijvig en rijk geïllustreerd boekwerk. Voorzijn boek koos Theo Wesselink als opzet om alle, maar dan ook alle DC-3's met een Nederlandse link in net boek op te nemen. Dat heeft dus tot aardig gevolg, dat ook Classic Wings is opgenomen, maar ook Aviodome en Aviodrome met statische en vliegende exemplaren. Wel is daar weer het gevolg van dat een aantal vliegtuigen meerdere malen in het boek voorkomt.

Per maatschappij of operator worden alle exemplaren opgesomd in een uitgebreide individuele geschiedenis die doorgaans eindigt als het vliegtuig bij die operator om wat voor reden dan ook van de sterkte wordt afgevoerd. Anekdotes van of details over de vliegtuigen zijn in de opsomming verwerkt.

Een leuk verrassend boek, weer eens een andere insteek dan over het gebruik bij een operator in te gaan en dan met een lijst gebruikte exemplaren af te sluiten. De opzet van Wesselink kan de indruk wekken dat het boek een uitgebreide jaartallenlijst is, maar aan de opzet wen je snel. Het boek kan door potentiele kopers vooraf bekeken worden via de link via de link naar Blurb via de website van de schrijver.

DDA-fans komen uitgebreid aan hun trekken via een hoofdstuk over de DDA, terwijl de PH-PBA op verschillende plekken bij evenveel eigenaren/operators wordt beschreven. Leuk om te zien. En gelukkig is de tweede in 1966 geplande Dakota PH-RlS van het startendae Transavia (Limburg) ook opgenomen, al wijkt de identiteit van de RIS in net boek af van andere bronnen.

Een leuk, boeiend naslagwerk, ouderwets monniken-werk, zichtbaar met plezier gemaakt.

Willem Helfferich in ‘Onze Luchtmacht’, juni/juli 2017

Volgens velen - en de auteur zal daar zeker ook bij horen - is de Dakota hét vliegtuig van de twintigste eeuw. Wesselink heeft eerder in 1985 al een boek over dit vliegtuigtype onder Nederlandse vlag uitgebracht. Daarin ontbrak een overzicht van de gedetailleerde levensloop van alle bijna 200 DC-3's en Dakota's die in

Nederlandse dienst zijn geweest en in sommige gevallen nog steeds zijn. Die omissie zet hij nu recht in deze publicatie. In zijn inleiding stelt hij dat het geen gemakkelijke taak was de levensloop van al die toestopten na te pluizen en dat wil de lezer graag geloven. Het moet een kolossaal werk zijn geweest. Hij heeft maar liefst 430 pagina's nodig voor de opsomming van de gegevens in tabelvorm. In die zin is het dus geen leesboek. Gelukkig is het boek verluchtigd met 497 foto's, die dan wel zijn gedrukt op mat papier.

  Arno Marchant in ‘De Vliegende Hollander’ van 30 augustus 2017

Auteur Theo Wesselink zit niet stil want naast bovenstaande publicatie stelde hij ook de geschiedenis van 1 van de meest vermaarde vliegtuigen in Nederlandse ‘dienst’ te boek. De DC-3 en C-47 Skytrain – in Britse dienst Dakota genoemd en als zodanig in Nederland veel bekender – is het werkpaard van WO II en de jaren, zelfs decennia erna. ‘Volgens velen is het zelfs het vliegtuig van de eeuw’, zo memoreert Wesselink.

Ruim 200 toestellen vlogen in Nederlandse dienst en van ieder exemplaar passeert de gedetailleerde levensloop de revue. Geen gemakkelijke opgave, maar Wesselink wist vrijwel alle gegevens boven water te halen. Alle mogelijke details staan vermeld: constructienummer, eerste en tussentijdse afleveringen, alle eigenaars en gedragen registraties en natuurlijk het lot. De meeste hebben het tijdelijke voor het eeuwige verruild, maar een aantal Dakota’s bestaat nog, vliegend of in musea.

Op militair gebied passeren de toestellen de revue van de RAF No. 1316 (Dutch) Communications Flight/Dutch Dakota Flight, Koninklijke Luchtmacht, Marineluchtvaartdienst, Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. De beschreven geschiedenis wordt ondersteund door maar liefst 500 foto’s. Daarvoor geldt hetzelfde als in het boek hierboven aangekaart. Geen leesboek maar een geweldig naslagwerk over 1 van de meest betekenisvolle vliegtuigen ooit.