Artikelindex

Nederlandse Lockheed Constellations sinds 1939

 Dit boek toont aan dat de algemeen geaccepteerde geschiedschrijving over de vroegste periode van de Lockheed Constellation dient te worden herzien. Om te beginnen dient de bemoeienis van de KLM te worden opgenomen in de geschiedschrijving van die vroegste periode. Tegelijkertijd is duidelijk dat Lockheed het niet zo nauw nam met de strikte geheimhouding rond dit revolutionaire vliegtuig die Howard Hughes en Jack Frye, respectievelijk grootaandeelhouder en directeur van de luchtvaartmaatschappij Transcontinental & Western Air van de Lockheed-fabriek verlangden. Met name over die strikte geheimhouding wordt in talloze publicaties hoog opgegeven, maar achter de rug van Hughes en Frye om speelde Lockheed de technische gegevens van de Constellation door aan de KLM, wat al voor de Tweede Wereldoorlog resulteerde in een order voor vier toestellen.

Naar ontwerp en prestaties was de Constellation een enorme stap vooruit in de ontwikkeling van het verkeersvliegtuig. Niet alleen was het toestel voorzien van een drukcabine, maar bovenal was het veel comfortabeler en sneller dan de tijdgenoten en had een veel groter vliegbereik. Afgezien van deze technische aspecten is de Constellation voor velen nog steeds het mooiste vliegtuig dat ooit werd gebouwd.

  • hard back
  • full color stofomslag
  • 214 pagina's
  • 175 zwart/wit foto's
  • prijs € 42,95
  • ISBN 978-90-818510-6-0
  •  

Recensies

 

'Luchtvaartkennis', Luchtvaart Historisch Tijdschrift, maart 2013

'De titel 'Nederlandse Lockheed Constellations sinds 1939' geeft reeds aan waar het de auteur om te doen is. Een niet onaanzienlijk deel van het boek gaat namelijk over de interesse die de KLM reeds voor de Tweede Wereldoorlog toonde in de dan nog op de tekentafel staande Lockheed 49. Daarbij krijgt ook het hele aanschafbeleid van de KLM in die tijd, inclusief de relatie met Fokker en de politieke verwikkelingen ruim de aandacht. (...) Het blijft een boeiend en in bredere kring minder bekend deel van de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis.

Daarna volgt de geschiedenis van de diverse Constellations en Super Constellations in Nederlandse dienst, inclusief een hoofdstuk over het gebruik bij Air Ceylon en een klein hoofdstukje over het niet van de grond gekomen Rhine Delta Air Cargo. Ook de enige (in Engeland) bewaarde KLM-Constellation (de PH-LDT) en de Nederlandse museum-Connie komen aan bod. Uiteraard ontbreekt een uitvoerige opgave van alle Constellations niet. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de Mauritius-vluchten'.

'Piloot en Vliegtuig', april 2013

'Voor veel vliegtuigliefhebbers is de Lockheed Constellation nog steeds het mooiste vliegtuig ooit gebouwd. Ook KLM vloog ooit met tientallen (Super) 'Connies' (verdeeld over zeven typevarianten). Hoewel KLM de eerste Constellations pas in 1946 ontving, werden de eerste vier toestellen al in 1939 besteld op basis van door Lockheed 'gelekte' gegevens, die eigenlijk op gezag van grootaandeelhouder Howard Hughes en Transcontinental & Western Air-directeur Jack Frye geheim hadden moeten blijven! 

Het voert in het kader van deze bespreking te ver hierop in te gaan, maar feit is dat dit een minder bekend gegeven is dat door Wesselink vakkundig boven tafel is getild!. Interessant is ook om te lezen hoe het selectie- en aankooptraject uiteindelijk verliep. De auteur kon daarbij putten uit correspondentie tussen Lockheed en KLM.

Als in september 1946 de eerste twee L-49's in ons land arriveren, breekt voor KLM, diens passagiers en piloten de tijd aan van comfortabel luchttransport met vliegtuigen die van een drukcabine zijn voorzien.

Wesselink vermeldt vervolgens van elk van de 48 (Super) Connies die tussen 1946 en 1956 in dienst waren van KLM, de geschiedenis. Met uiteraard aandacht voor de N749NL die als museum-Connie in de Aviodrome wordt tentoongesteld. Ook wordt kort stilgestaan bij de dodelijke ongevallen waarbij zeven Constellations en Super Constellations in dienst van KLM betrokken waren.

De inhoud is verrijkt met fraai historisch fotomateriaal. Wesselink droeg ook bij deze uitgave zorg voor de vormgeving. Evenals bij vorige publicaties is hij er opnieuw in geslaagd een prettig leesbaar luchtvaarthistorisch boek voor een breed publiek uit te brengen'. 

E. Westerhuis, recensent van de Nederlandse Bibliotheek Dienst, ook bekend als NBD Biblion, het samenwerkingsverband van Nederlandse openbare bibliotheken, uitgevers en boekhandelaren, 10 april 2013.

'Reeds voor de Tweede Wereldoorlog was de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed bezig met de ontwikkeling van een revolutionair verkeersvliegtuig. Na de aanval op Pearl Harbor werden deze plannen voorlopig aangewend voor de bouw van een nieuw militair transportvliegtuig. Op 9 januari 1943 maakte het prototype van de Constellation, nu aangeduid als XC-69, de eerste vlucht. Uit de nalatenschap van Cees Wijdooge, in de jaren 1939/1940 verbonden aan de afdeling nieuwe vliegtuigen van de KLM, blijkt dat de Nederlanders reeds voor het uitbreken van de oorlog een order hadden geplaatst voor vier Constellations. Reden voor luchtvaartauteur Theo Wesselink de geschiedenis van dit roemruchte vliegtuig te herschrijven. In dit rijk geïllustreerde boek behandelt hij de vlootpolitiek van de KLM eind jaren dertig van de 20e eeuw, de keuze voor de Constellation, de wederopbouwjaren van de luchtvaartmaatschappij, de verschillende typen in gebruik bij de KLM met hun technische gegevens, de lange afstandsvluchten en de ongevallen (de KLM verloor zeven toestellen) met de Constellation, het afstoten van de vliegtuigen en een beknopte levensloop van elk toestel. Het boek is voorzien van talloze originele zwart-witfoto’s en tabellen. Voor liefhebbers van de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis'. 

Verenigde Vleugels, mei 2014

...uitstekend gedocumenteerd boek...