Artikelindex

Kolibrie - Geschiedenis van een Nederlandse helikopter

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd in Nederland een kleine helikopter ontwikkeld met een uniek aandrijfsysteem. Simpele ramjet-motoren aan de uiteinden van de rotorbladen zorgden voor lift en voortstuwing. De eenvoudige en goedkope bouwwijze van deze Kolibrie-helikopter maakten het product tot een vernuftig instrument dat ingezet kon worden voor allerlei taken. Dit boek geeft een beschrijving van de technische ontwikkeling, het uiteindelijke succes en de daarop volgende periode van tegenslag en neergang van dit unieke helikoptertje. Toen de productie door Nederlandse Helikopter Industrie in mei 1959 werd overgeplaatst van Rotterdam naar Papendrecht drong langzaam het besef door dat de Kolibrie niet de medewerking en aandacht kreeg die het project verdiende. Na twee prototypes en elf seriemachines werd de productie dan ook gestaakt. Het boek is geïllustreerd met ruim 200 voor een groot deel niet eerder gepubliceerde foto’s.

        hard back

  • full color stofomslag
  • 274 pagina's
  • 200 foto's
  • prijs € 42,95
  • ISBN 978-90-818510-1-5
 

 

Recensies

Ing. Hans Stoovelaar, recensent van de Nederlandse Bibliotheek Dienst, ook bekend als NBD Biblion, het samenwerkingsverband van Nederlandse openbare bibliotheken, uitgevers en boekhandelaren, 25 juli 2012.

‘In de jaren vijftig van de 20e eeuw werd in Nederland een helikopter ontworpen, de Kolibrie. Ontwikkeld door ingenieurs van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium, werd de Kolibrie gebouwd door een consortium, waaronder Kromhout. Na twee prototypen en elf seriemachines viel in 1959 het doek voor dit Nederlandse product. (…) Het boek bevat als bijlagen folders, productieoverzichten en technische gegevens. Een interessant boek over een revolutionair Nederlands ontwerp’. 

 

Piloot en Vliegtuig, september 2012

'De Nederlandse Kolibrie strandde in het zicht van de haven na de productie van twee prototypes en elf serietoestellen. Daarmee kwam eind jaren vijftig van de vorige eeuw een vroegtijdig einde aan deze in Nederland ontwikkelde lichte helikopter met simpele stuwstraalmotoren aan de uiteinden van de rotorbladen. In dit boek maken de lezers niet alleen kennis met de plannen van de 'Stichting voor de Ontwikkeling en Bouw van een Experimenteel Hefschroefvliegtuig' (SOBEH) die aan de basis lagen van de Nederlandse Helikopter Industrie NV, maar ook met de perikelen rond de prototypes H.1, H.2 en de elf H.3's die uiteindelijk geproduceerd werden. De inhoud is verrijkt met fraai historisch fotomateriaal.

Wesselink droeg ook bij deze uitgave zorg voor de vormgeving. Evenals de vorige publicatie over Spyker opnieuw een prettig leesbare (luchtvaarthistorische) prestatie van formaat!'. 

 

In zijn column schreef Ruud Vos, hoofdredacteur van Piloot en Vliegtuig, in datzelfde nummer ook nog:

'In de achterliggende maanden zijn opvallend veel (Nederlandstalige) historische luchtvaartpublicaties verschenen. (...) Klaarblijkelijk is de 'luchtvaartinformatiedichtheid' op internet (en dan met name Wikipedia) geen onoverkomelijk obstakel voor 'ouderwets' drukwerk. Ook lijkt de kleinschaligheid de Nederlandse markt auteurs en uitgevers niet af te schrikken om regelmatig met nieuwe publicaties te komen.

Wat telkens bij deze boeken opvalt, zijn de passie en liefde waarmee aan de documenten is gewerkt. (...) Hetzelfde geldt voor het boek over de Kolibrie van Theo Wesselink. Geen uitgever voorhanden? Nou, dan geven we het toch voor eigen rekening en risico zelf uit? En ook hier een springlevend beschreven verleden over een vroegtijdig gestaakt Nederlands helikopterproject. (...)

Eigenlijk zit er niets anders op dan al die nieuwe uitgaven gewoon te kopen. Want niets is mooier dan een rijk gevulde (luchtvaart)boekenkast. (...) Daar kan geen internet tegen op'.

 'Luchtvaartkennis', luchtvaart historisch tijdschrift, september 2012


'(...) Aan die Nederlandse helikopter is een nieuw deel gewijd in wat een reeks moet worden die door Theo Wesselink in eigen beheer is uitgegeven. (...) Er staat trouwens nog veel meer op stapel en (...) reeds door dit enthousiasme om zijn kennis op luchtvaarthistorisch gebied voor allen toegankelijk te maken verdient de auteur/uitgever alle lof. Die kennis is trouwens in dit geval mede te danken aan Hans Engel, die een eerste, mede op eigen ervaring gebaseerd manuscript aan Theo Wesselink schonk. Deze voegde daar zijn eigen onderzoek aan toe en zo is dit boek ontstaan. Waarbij uw recensent - en vermoedelijk velen met hem - nooit hadden verwacht dat er over die Kolibrie zo veel te schrijven zou zijn'.