Aviation History Blog - ‘Operation Grasshopper’ in Suriname

Artikelindex

‘Operation Grasshopper’ in Suriname

De luchtvaarthistorie van Suriname boeit me al jaren, maar ik krijg het verhaal (nog) niet gedetailleerd genoeg om er iets mee te kunnen doen. ‘Operation Grasshopper’ was eind jaren vijftig van de vorige eeuw een grootscheepse onderneming om het binnenland van Suriname open te leggen. Arno Landewers schreef daar een uitstekend verhaal over  (zie: www.landewers.net/grasshopper.pdf ). Voor ‘Operation Grasshopper’ werden onder meer twee Northrop Raiders ingehuurd (PZ-TAD en PZ-TAO) en een Chase YC-122 Avitruc (PZ-TAP).


De PZ-TAD voerde het opschrift ‘Grasshopper’ op de neus. Op de achtergrond een Cessna en een Beechcraft van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij.


Frank Ambrose (de naam Ambrose staat onderaan de romp) was veruit de grootste gebruiker van civiele Northrop Raiders. Een registratie is niet zichtbaar, maar er staat wel 'Grasshopper' op de neus.

Chase YC-122, 49-2880, N122M, Dallas Love Field, 4 september 1957

De Chase PZ-TAP was de voormalige N122E. Foto’s van de PZ-TAP heb ik nog nooit gezien. Opvallend is dat bijna alle civiele Avitrucs in de N122-reeks geregistreerd werden. Jaren geleden schreef iemand op internet dat hij zich herinnerde dat er eind jaren vijftig aan ten minste drie civiele YC-122’s kleine onderhoudswerkzaamheden werden verricht door Frank Hill Inc op Fort Lauderdale/Hollywood in Florida. Het bijzondere was volgens hem dat tenminste één, maar mogelijk twee of zelfs alle drie Avitrucs van het opschrift ‘Grasshopper’ waren voorzien.